Company Slogan

Práce, které nabízíme

  • zaměření sítí a zpracování dokumentace provedené dle požadavků správců, a to především podzemních a nadzemních sítí NN,VN, veřejného osvětlení a kanalizací.
  • zpracování dokumentace skutečného provedení a zásahů do komunikací v programu EZA pro BKOM a.s.
  • patříme mezi firmy vybrané pro zpracování geodetické části DSPS pro E.ON ČR a.s. východ.
  • práce v katastru nemovitostí, a to především vytyčování hranic pozemků, geometrické plány
  • inženýrská geodézie: mapové podklady pro projekty, vytyčování staveb, zaměření staveb a interiérů objektů
  • digitální zpracování dat: vektorizace a transformace rastrů